Mi a különbség a Wiki és a Blog között?
március 14, 2023

Miért fontos az írástudás?

„Az írástudás híd a nyomorúságtól a remény felé. A modern társadalom mindennapi életének eszköze” – Kofi Afnan.

Gyerekként mindannyian elgondolkodtunk azon, hogy mi értelme van annak, hogy tudjunk olvasni, írni és beszélni? Ám amikor elér minket a felnőttkor, rájövünk, hogy már nem a kőkorszakban élünk. A világ nagyon gyorsan fejlődik, és aki nem tudja tartani a tempót, az lemarad a társadalomban.

Most hogyan jellemezné a fejlődést? Nos, a gazdasági növekedés megfelelő módja a kép megfestésének. És hogyan erősítjük a gazdaságot? Ilyenkor mindenki arra vágyik, hogy magasabb szintű írástudást szerezzen. 

Ahogy egyre többen tesznek egy lépést a felsőoktatási készségek elsajátítása felé, új munkalehetőségek ezrei jönnek létre, ami végül mindenki számára előnyös.

Mégis sokan csodálkoznak – miért fontos az írástudás? Rendben, tegyünk egy gyors utazást, hogy rétegről rétegre feltárjuk az írástudás és az oktatás jelentőségét társadalmunkban.

Mi az írástudás?

Kezdjük az alapokkal, mielőtt belevágnánk a lényegbe. Szóval, mit jelent az írástudás? Nos, ezt általában a megtekintés, az írás, az olvasás, a beszéd és a hallgatás hatékonyságának nevezik, amely lehetővé teszi a hatékony kommunikációt. Ez azonban vitatható.

Miért fontos az írástudás?

Szóval, mi az írástudás? Ahogy Nelson Mandela idézte: “Az oktatás a legerősebb fegyver, amellyel megváltoztathatod a világot.” E tekintetben az írástudás minden bizonnyal meghaladja az olvasási vagy írási képességet. Sokkal inkább arról van szó, hogy az egyén milyen képzettséggel tudja felhasználni ezeket a megszerzett képességeket a társadalom kihívásainak kezelésére, amelyben él.

Ahogy az idők változnak, egy átlagos diák oktatási repertoárja erőteljes fejlődésen megy keresztül. Ráadásul a digitális korszak megjelenésével nem olyan nehéz elsajátítani a megfelelő irodalmi ismereteket, mint harminc évvel ezelőtt. Tehát miért népszerűsítik aktívan az írástudást? Miért fontos?

Miért fontos az írástudás?

Kofi Afnan gyönyörűen mondta: „Ez [az írástudás] a szegénység elleni védőbástya és a fejlődés építőköve.” És ahogy korábban említettük, egy gazdaság csak akkor tud fejlődni, ha az írástudó fejek köre támogatja. Tehát minél magasabb az írástudás aránya, annál nagyobbak a munkalehetőségek a piacon. Ha pedig egyre több lehetőség nyílik a magánszemélyeknek keresni, akkor a gazdaság felvirágzik.

Ha olvasta az NCEE által 1983-ban kiadott „A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform” című könyvet, akkor tudja, hogy a megfelelő műveltség olyan probléma, amellyel Amerika mindig is küzdött. Az egyének nem tettek kellő lépést az írástudás felé, ami ezt a drasztikus helyzetet eredményezte társadalmunkban.

A felmérések kimutatták, hogy a 15 éves amerikai állampolgárok körülbelül 18%-a gyengébb írás-olvasási készségekkel rendelkezik. Ezenkívül az Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma szerint összesen 47 millió amerikai állampolgár nem rendelkezik a szükséges funkcionális műveltségi készségekkel, beleértve az olvasást/írást és az átfogó elemi készségeket. De a legrosszabb itt az, hogy minden egymást követő héten átlagosan 44 000 név kerül fel a listára.

Tehát miért kell az embereknek prioritásként kezelniük önmaguk oktatását? Nos, vessünk egy pillantást néhány jelentős változásra, amelyet a magasabb írástudási arány hozhat a világban.

Az írástudás politikai hatása

Az írástudás vitathatatlanul az egyik fő pillére, amelyen a demokrácia erősen áll. Ahogy egyre többen választanak részt az írás-olvasási készségek elsajátításában, a közvélemény aktívan részt vesz a politikai részvételben, ami egy egészséges demokratikus társadalom felé vezet.

Miért fontos az írástudás?

Más szóval, minél jobban képzi magát valaki, annál valószínűbb, hogy megjelenik a szavazáson. Demokráciában a szavazás a polgárok számára biztosított legjelentősebb szabadság, amelyet köztudottan elkerülnek az oktatás hiánya miatt.

A képzett emberek gazdag múltra tekintenek vissza abban, hogy felemelték szavukat a korrupt kormányzati struktúrák vétségei ellen. Az írni-olvasni tudáshoz hozzátartozik az alapvető demokratikus értékek ismerete is, így ha egyszer úgy érzi, hogy megsértik, tehet egy lépést a pozitív változás érdekében.

Továbbá a hátrányos helyzetű kisebbségek oktatása bevezetheti őket a végtelen lehetőségek világába, és segítheti az etnikai csoportokat jogaik védelmében. Ráadásul az írás-olvasási programok az egyik legjobb konfliktus utáni intézkedésnek is bizonyultak. Tehát messzemenően egyetérthetünk abban, hogy az írástudás valóban elképesztő fegyver a világ bonyolultságaival szemben.

Az írástudás társadalmi-gazdasági hatása

A legtöbb elkövetett bűnözői tevékenység csupán bizonyos egyének kétségbeesett próbálkozása a túlélésre ebben a gazdaságban. Tudtad, hogy az Egyesült Államokban 10 fogolyból 6 nem rendelkezik alapvető írástudással? Nem engedhetik meg maguknak, hogy rendes munkával megéljenek, mert nincs kereseti lehetősége annak, aki nem megfelelően képzett.

Most az is nagyon valószínű, hogy közösségeik/családjaik a túlélésért küzdenek, miközben börtönben vannak. Ráadásul egy átlagos amerikai adófizetőnek közvetetten kell fizetnie a börtönök fenntartásáért, így végül kinek a haszna?

Még ha egy nem kellően képzett embernek sikerül is munkát találnia, az emeléshez/előléptetéshez az átlagos erőfeszítés kétszerese kell, és ez sem garantált. Így az írástudatlanok foglalkoztatási mobilitása történelmi mélyponton van, és pénzügyi stabilitásuk is. Az ilyen emberek számára egyre nehezebb eltartani családjukat, és ez olyan szélsőséges körülményekhez vezet, amelyek kétségbeesett intézkedéseket tesznek szükségessé.

Ezen túlmenően a csecsemőhalandóságok száma történelmi csúcson van, mivel az emberek anyagilag nem képesek megfelelő egészségügyi ellátásban részesülni. Emellett az analfabéta a döntő oka annak, hogy az emberek nem vesznek részt szabályozott szaporodási tevékenységekben és nem keresnek megfelelő orvosi segítséget. Például társadalmunk különböző közösségei még mindig nincsenek tisztában a fogamzásgátlás hatékonyságával, egy biztonságos orvosi gyakorlattal, amely önmagában csökkentheti ezeket a nyomasztó eseteket.

Olvasástanítás a 21. században

Nekünk, egyéneknek elengedhetetlen, hogy egyre több embert ösztönözzünk a megfelelő oktatás választására. Ha törekvő tanár vagy, naprakészen kell tartanod a tanítás alapjait, mivel az idővel folyamatosan fejlődik. Tehát, ha azt tervezi, hogy a 21. században elkezdi az olvasástanítást, ez az a néhány szempont, amelyet figyelembe kell vennie.

Miért fontos az írástudás?

Ne becsülje alá az újraolvasás fontosságát

Az újraolvasás, valószínűleg a leginkább alulértékelt oktatási technika, a megfelelő oktatás előmozdítása érdekében jelentős oktatási módszerré válik. Szakértői vélemény szerint az újraolvasás ösztönzi az elmélyült elemzés és a kritikai gondolkodás gondolatát, amelyek az írásbeliség szerves részét képezik.

A tanárok szerte a világon egyetértettek abban, hogy amint tanítványaikat újraolvassák, az már az olvasás kezdeti szakaszában megkülönböztető célt tűz ki. Ez segít nekik megtanulni azokat az alapvető pontokat, amelyekről korábban esetleg kimaradtak. Ezenkívül javíthatja a meta-megértés pontosságát, ami miatt intenzív olvasásnak is nevezik.

Tartalmazzon digitális szövegeket a tanulók oktatásához

Tagadhatatlan, hogy a digitális kor átveszi a hagyományos oktatási gyakorlatot, és kényelmesebb a digitális tankönyvek bevonásával oktatni. Az is bebizonyosodott, hogy magasabb olvasási előnyt biztosít a hallgatóknak. Minél több digitális gyakorlatról van szó, annál inkább érdekesnek találják a gyengén teljesítő jelöltek az oktatást.

Ezen túlmenően különböző intézetek olyan műveltségi alkalmazásokat is tartalmaznak, amelyek sokkal szórakoztatóbbá teszik a tanulást a diákok számára. Ez a lépés a legjobb gyakorlatként ismert, amely ösztönzi a tanulás személyre szabását és az oktatási idő növelését. Emellett a digitális tanulás jelentős módja a tanulók egyéni igényeinek kielégítésének, ezért az oktatási intézmények gyorsan alkalmazkodnak hozzá.

Az írástudásban nincs helye szintaktikai hibáknak

A helyes nyelvtan szerepe a műveltségben elengedhetetlen, tekintve, hogy segíti a pontos megértés erősítését. Ezzel kapcsolatban a tanulmányok kimutatták, hogy bár tíz évvel ezelőtt a nyelvtant nem tartották fontosnak a legjobb gyakorlatként, most az. 

További kutatások bebizonyították, hogy mély kapcsolat van a szintaktikai tudatosság és a tanulók olvasási készségei között. A magasabb szintű nyelvtani ismeretek segítik az embert a módosítók azonosításában, a helyes írásjelezésben és a jobb mondatok felépítésében, erősítve íráskészségüket. Tehát a szintaktikai tudatosság segít abban, hogy az ember jobban megértse a műveltség számos területét, ami sokat mond annak fontosságáról.

Utolsó szavaink

Őszintén szólva, ha leülünk, hogy felsorakoztassuk azokat az okokat, amelyek miatt az oktatás létfontosságú társadalmunkban, annak soha nem lesz vége. Ahogy a világ fejlődik, az írástudás iránti igény egyre fontosabbá válik. Szóval, ha lépést akarsz tartani, vegyél egy könyvet.

Ennek ellenére reméljük, hogy segíthetünk Önnek abban, hogy jobban megértse, miért fontos az írástudás. Van néhány lényeges pont, amit hozzá szeretne adni ehhez a beszélgetéshez? Kérjük, ossza meg velünk az alábbi megjegyzések részben!

Hamarosan találkozunk további érdekes cikkekkel, amelyek segítenek többet megtudni erről a titokzatos világról, amelyben élünk.

Addig is maradj velünk!