Wiki ve Blog Arasındaki Fark Nedir?
Mart 14, 2023

Bilgi Hayatımızda Neden Önemlidir

Birey olarak büyürken, pek çok gerçek ve rakama maruz kalıyoruz. Önümüze çıkan her şeyi görür, duyar ve hissederiz.

Ve etrafımızdaki bu dünyadaki her küçük şeyi böyle algılıyor, anlıyor ve deneyimliyoruz.

Ancak bu süreçte ikinci el haberler, görüşler, her şeyin bitmeyen yorumları gibi dolaylı kaynaklardan gelen gerçeklere de maruz kalıyoruz. Bunu toplu olarak, hayatımızda önemli kararlar almamıza yardımcı olan “bilgi” olarak tanımlarız.

Ancak, söylendiği gibi, her zaman herhangi bir gerçekle ilgili meşru bilgi, yarı gerçekler ve yanlış bilgilendirme gibi kaçınılmaz faktörler olacaktır. Bilginin hayatımızdaki önemi her zaman cehaletin şiddetli sonuçlarıyla ölçülebilir.

Bireyler olarak bilginin hayatımızdaki önemini ne sıklıkla anladığımızı hiç durup düşünüyor muyuz?

Cevap sizin için hala olumsuzsa, o zaman bu, kesinlikle kapsamlı bir şekilde okumanız gereken bir rehberdir.

Bilgi Neden Önemlidir?

Bilgi Değerleri

İnsan zekasının mantığı ve muhakemesi ile ilgili komik olan şey, şimdiye kadar dünyanın deneyimlediği her şeyi nicel ve nitel terimlerle tanımlamış olmalarıdır. Tüm soyut unsurlar, insan zihninin daha önce farkında olmadığı bir dizi kesin değer üretmek için hesaplanabilir ve kodu çözülebilir.

Benzer şekilde, “bilgi”nin niteliksel doğası bile, aynı şeyin çeşitli yönlerini belirleyen değerli değerleri ortaya çıkarmak için çözülebilir.

“Bilginin Değeri” veya VOI, bir bireyin veya “karar vericinin” bir karara varmadan önce aldıkları bilgiler karşılığında vermeye istekli olduğu şey olarak tanımlanabilir.

Bu tek tanım, insanların bilgiye erişmek için ne ödediği konusunda bizi daha derin bir tartışma düzeyine götürüyor. Şimdi, bunu hayatın normal bir yönü olarak düşünebiliriz. Ancak durumun gerçekliğine maruz kaldığımızda, bilgi karşılığında alınıp satılan ezici gerçekler ve rakamlarla karşı karşıya kalabiliriz.

Peki, en başta bilgi hayatımızda neden önemli diye tekrar sorulabilir. Ve buna cevaben, size kapsamlı bir fikir listesi vereceğiz. Bunlar sadece varlıklarını sürdürmek için bilgiye bağlı olmakla kalmaz, aynı zamanda büyüme sürecimizin de ayrılmaz parçalarıdır.

1. Öğrenme ve küresel okuryazarlık

Bilgi, özünde, dünyanın sırlarını öğretme ve açığa çıkarma biçimidir. Deneyimli bir kişiden veya herhangi bir türden test edilmiş bir kaynaktan gelebilir. Herhangi bir şekilde bilgi, bir kişinin tüm yaşamını ve zihinsel gelişimini şekillendirmede vazgeçilmez bir rol oynar.

Sonuç olarak, bilgi, küresel okuryazarlığın saltanatını elinde tutan şeydir ve dramatik sonuçlar doğurmak üzere her sektöre nüfuz eder.

Bu dünyada etrafınızda olduğunu gördüğünüz her şey bilgiyle veya elverişsiz durumlarda yanlış bilgiyle çalışır. En küçük haneden en büyük, en etkili kuruluşlara kadar bilgi tüm kararları şekillendirir.

2. Kariyer fırsatları

Diyelim ki hayalinizdeki işe atandınız veya çok arzu ettiğiniz bir proje için seçildiniz. Katılmadan önce, projeyle ilgili yeterince vahim, ilkelerinize aykırı veya uzmanlık alanınızın dışında olan bir şey size bildirilir. Onunla devam eder miydin?

Ayrıca, bir işverenseniz, ana seçimden önce kötü iş ahlakından haberdar olsaydınız, ideal görünen bir adayı işe alır mıydınız?

Şu anda durup bunun hakkında düşünmek zorundaysanız, o zaman bu, bilginin sizin üzerinizde sahip olacağı kesin etkilerden biridir.

Bilgi, karar vermenin nedenidir. Ve bu nedenle, doğrudan bir sonuç olarak grup zihniyetinin yanı sıra bireysel kararları etkileyen, her profesyonel senaryoda baskın yöndür.

Bilgi Neden Önemlidir?

3. Kişisel ilişkiler ve iletişim

Bilgi tarafından dikte edilen bir insanın hayatındaki üçüncü ana faktöre gelince, onun oynadığı rolü çok dikkatli bir şekilde düşünmenizi söylemeliyiz.

Hayatlarımız sürekli değişiyor ve her dakika yeni bir zorlukla karşı karşıya kalıyoruz ve sosyal imajlarımızla uğraşırken mücadele daha da artıyor.

Burada anlamanız gereken şey, dünyanın hakkımızda yarattığı fikir söz konusu olduğunda çok az gücümüzün olduğudur. Ve bu esas olarak gerçekleri, hikayeleri ve hakkımızda çok daha fazlasını içeren bilgilerden oluşur. Bu, ya bizim tarafımızdan başkalarına sağlanır ya da başkalarının dolaylı olarak, gönüllü ya da gönülsüz olarak diğer dış kaynaklardan edinmiş olabileceği şeylerdir.

Ayrıca, kişisel ilişkiler söz konusu olduğunda, tüm kararlarımızı diğer kişiyle ilgili deneyimlerimizden öğrendiklerimize dayanarak alırız.

Ve bu, iletişimin veya iletişimsizliğin gerçekleşmesi için açık zemin oluşturur. Bilgi, kişilerarası iletişimi en üst düzeyde etkileyebilir. Bu aynı zamanda, insanlar olarak bir olayı işlemek için zaman ayırmaktansa her zaman her şeyi önce sözlü olarak sorgulamamız gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

Dolayısıyla, dünya için sosyal imajlarımızı oluşturma veya kırma rolü ve değeri için bilgiye gerçek kredisini vermemiz gereken yer burasıdır.

bilgi ve iletişim teknolojisi

Şimdiye kadar, bilginin niteliksel değerlerini ve hayatımızın ana yönlerini nasıl etkilediğini tanımlamaya çalıştık. Devam ederek, şimdi şeylerin teknolojik tarafına girmek istiyoruz.

Bilgi, iletişimin nedeni olduğu gibi, iletişimin doğrudan etkisi ve sonucudur, dolayısıyla bir döngü halinde devam eder.

Bilgi ve iletişim teknolojisi veya ICT, “birleşik iletişim” tarafından oynanan rolü vurgulayan bilgi teknolojisi (BT) için bir yan terim olarak tanımlanabilir. Telekomünikasyon ve bilgisayarların rolünü ve entegrasyonunu vurgulayarak devam ediyor. Ve bu, telefon hatlarını ve kablosuz sinyalleri birleştirdiğinde bilgi ve iletişim senaryosunu sonsuza dek değiştirmişti.

ICT ayrıca, kullanıcıların bilgilere erişmesine, iletmesine, kullanmasına ve depolamasına izin veren gerekli kurumsal yazılım, depolama, ara katman yazılımı ve görsel-işitsel sistemlerin dahil edilmesini vurgular.

Terminolojiye gelecek olursak “ICT” telefon ve görsel-işitsel ağların tek bir link veya kablo sistemi üzerinden bilgisayar ağlarıyla teknolojik olarak yakınsamasını ifade etmek için de kullanılmaktadır. Belirli bir birleşik sistem kullanılarak bilgisayar ağı sisteminin telefon ağı ile birleştirilmesinde önemli ekonomik teşvikler bulunmaktadır. Ve bu birleştirilmiş sistem, tek dağıtım, kablolama ve yönetim yoluyla oluşturulur.

Bilgi Neden Önemlidir?

BİT, radyo, televizyon, cep telefonları, bilgisayar ve ağ donanımı, uydu sistemleri ve çok daha fazlasını yayınlayan herhangi bir iletişim cihazını kapsayan geniş spektrumlu bir terimdir. Ayrıca, uzaktan eğitim ve video konferans gibi bir dizi farklı hizmet ve aracı içerir.

BİT göründüğünden daha geniş ve hala gelişmekte olan bir konudur. Bilgileri elektronik olarak dijital biçimde alacak, saklayacak, iletecek, manipüle edecek veya alacak tüm bu tür ürünleri kapsar. Buna kişisel bilgisayarlar, e-postalar, robotlar ve dijital televizyon dahildir.

Neden bilgiye ihtiyacınız var?

Bilgi, inkar edilemez bir şekilde, bu dünyanın bazı önemli faktörlerini sürdüren yaşamlarımızda baskın bir etkendir. Kişisel gelişimi mikro kozmik düzeyde kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda tüm dünyadaki en büyük sektörleri de etkiler.

Birey için yönettiği öncelikli alanlardan biri de eğitimdir. Bilgi, bir öğrencinin sadece ilk hakkı değil, aynı zamanda büyürken de birincil ihtiyacıdır.

Bu nedenle, burada bilginin okuryazarlık, eğitim ve kişisel gelişimde vazgeçilmez bir rol oynadığı tüm yolları bilmenizi istiyoruz.

1. Entelektüel gelişim ve akademik güvenilirlik

Bir bireyin entelektüel gelişimi, doğrudan biçimlendirici yıllarında maruz kaldığı bilgi türüne bağlıdır. Bu bilgilerin kaynakları çeşitli ve çok olabilir.

Bu, kişinin içinde büyüdüğü ortamı, öğretimin birincil örneklerini ve kişinin gönderildiği en yakın eğitim kurumunu içerir. Bilgi, mantık ve muhakeme gücünü geliştirir ve bu da akademik güvenilirliği oluşturur.

2. Bir konunun anlaşılmasının geliştirilmesi

Bilgi akademik güvenilirliğe yol açtığından, herhangi bir konuda temel bir anlayış oluşturduğunu söylemeye gerek yoktur. Bilgiyi tamamen bireysel bir bakış açısıyla akıl yürütme, anlama ve yorumlama yeteneği yaratır. 

Daha fazlasını bilme ve daha iyi bilme merakının gelişiminin temelini ve temel bloğunu oluşturan şey budur. Ve bilgi yoluyla daha fazla bilgiye ulaşılmasına yol açan kapsamlı araştırmalar için geniş zeminler açar.

3. Ödevleri tamamlama ve araştırma gereksinimlerini karşılama becerisi

Bilginin nihai çıktısı, akademik alanın gerekliliklerini karşılayabilme yeteneğidir. Bu, daha önce de belirttiğimiz gibi konuyu anlamayı ve bu bilgiyi ödevlerinizi tamamlamak ve araştırma gereksinimlerinizle eşleştirmek için uygulamayı içerir. Bu, çevrenizdeki dünyayı anlamak için bireysel bir bakış açısı geliştirir.

Çözüm

Bilgi, kişisel gelişimin temel direklerinden biridir ve bir bireyin toplumdaki tüm farkı yaratmasını sağlar. Ve bu kesinlikle dünyadaki tüm temel değişikliklere yol açar.

Bir dahaki sefere bilginin hayatımızda neden önemli olduğunu sorduğunuzda, öğrendiğiniz her küçük şeyin geleceğinize ve dönüşeceğiniz kişiye karar vereceğini bilin.

Umarız konunun temellerini anlamanıza yardımcı olabilmişizdir ve okuduklarınızı beğenmişsinizdir!

Bir dahaki sefere kadar!